Categories
Social Media

Schimmelallergie

Schimmels            

Schimmels behoren tot de belangrijkste stoffen waar mensen allergisch voor zijn: allergenen. Het zijn micro-organismen die bestaan uit Mycelium (Netwerk van draden van de schimmel), sporen en voortplantingsorganen. Schimmels ook wel zwammen genoemd zijn organismen zonder bladgroen en hebben voor hun overleving geen zonlicht nodig. Ze leven van zowel plantaardig als dierlijk organisch materiaal, die door schimmels worden afgebroken. Het overleven van de schimmels wordt bepaald door temperatuur, luchtvochtigheid en voedingsbodem. Schimmels planten zich voort met sporen, die zeer talrijk in de lucht aanwezig zijn. Schimmels zijn ook waarneembaar door hun geur, dat wordt omschreven als muf, stoffig of grondlucht. In textiel en op muren die vochtig zijn zie je vaak zwarte plekken. Men spreekt dan van "het weer zit erin". Schimmels produceren sporen, myceliumfragmenten (mycelium is het netwerk van alle draden van een schimmel), enzymes en vluchtige organische componenten, die bij het inademen  gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, zoals ademhalings-, allergie-en huidproblemen, waarvan allergische aandoeningen de belangrijkste zijn.

Intramurale schimmels

In woningen voorkomende schimmels zijn vooral Penicillum, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Eurotium en Wallemia. Deze schimmels komen ook voor in de buitenlucht. Intramurale schimmels bevinden zich op "doorslaande"muren, behang, badkamer, keuken en op houten vloeren. Deze komen het hele jaar voor, maar voornamelijk in voorjaar en najaar, wanneer het buiten nattig is.

Extramurale schimmels

Extramurale schimmels bevinden zich in rotte bladeren, planten, bomen en aarde van tuin of bos. Zij komen vooral van juni tot en met september voor. Schimmels geven de voorkeur aan een vochtig, warm klimaat.

Schimmelbestrijding

Bij het bestrijden van schimmels is vochtbestrijding essentieel, want vocht speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van schimmels en de productie van mycotoxines. Sommige materialen zijn gevoeliger voor schimmelvorming dan andere. Dit is afhankelijk van het hydrofoob karakter van het materiaal en of het materiaal als voedingsbodem kan fungeren. Belangrijke bronnen van schimmelvorming zijn bouwmaterialen, matrassen, huisstof, groente- en fruitafval. Het is moeilijk om de in de binnenlucht voorkomende schimmels op een betrouwbare manier te meten. Meestal zijn metingen echter niet nodig. Wanneer in de woning vocht- en schimmelplekken worden aangetroffen en de lucht muf, stoffig of naar een grondlucht ruikt, worden de bewoners blootgesteld aan grotere hoeveelheden schimmelsporen. 
Schimmels tasten ook structureel materialen aan met ondermijning van de stabiliteit als gevolg. Serpula Lacrimans of Huiszwam is hiervan een bekend voorbeeld, omdat deze schimmel huitrot veroorzaakt met grote schade aan uw huis als gevolg. Sommige schimmelsporen hebben gezondheidseffecten zonder sensibilisatie. Aspergillus fumigatus kan luchtweginfecties veroorzaken. Ook kunnen schimmels mycotoxinen produceren, giftig voor de mens. Recentelijke studies hebben aangetoond dat identieke doses van mycotoxinen giftiger kunnen zijn bij inademing dan bij inname in de mond.

Matrassen kunnen belangrijke schimmelreservoirs zijn; niet zelden worden er in een matras 105-107 sporen per gram stof geïsoleerd. Net als de huisstofmijt halen de schimmels hun voordeel uit de slechte verluchting en de buitengewone vochtigheid in de slaapkamers. Laat daarom minimaal 1 keer per jaar uw matras professioneel steriliseren om schimmelvorming uit het matras te verwijderen.

Luchtvochtigheid

De meeste bouwmaterialen blijven vrij van schimmelgroei wanneer de relatieve luchtvochtigheid gedurende een maand de 80% niet overschrijdt. De waterdampproductie van de mens en zijn huishouding vormen een sterk wisselend klimaat, vooral in badkamers, slaap- en woonkamers is regelmatige overschrijding van de 80% relatieve luchtvochtigheid niet te vermijden. De relatieve luchtvochtigheid is te meten met lucht meetapparatuur.

Symptomen

Klachten die verband houden met schimmelallergie zijn dezelfde klachten als bij huisstofmijtallergie en hooikoorts. De klachten zijn: benauwdheid, piepende ademhaling, astma, verstopte neus, eczeem, jeuk, hoesten. niesbuien, huidklachten, tranende en jeukende ogen.

Voedselvergiftiging

Zelfs zonder zichtbare beschimmeling kan een schimmel al toxinen vormen in voedsel, zoals granen, kaas, jam en noten. Deze mycotoxinen veroorzaken misselijkheid en braken, maar ook veel ernstiger symptomen. Zo vormt de schimmel Aspergillus flavus het naar de schimmel genoemde aflatoxine, een sterk kankerverwekkende (carcinogene) stof.

Behandeling

Het vinden van de schimmels die de allergie veroorzaken is moeilijk. Wanneer u geruime tijd een dagboek bijhoudt en opschrijft waar en wanneer klachten optreden, bij het eten van welk voedingsmiddel klachten optreden kunt u erachter komen welke situaties of voedsel u moet mijden. Uw huisarts kan door middel van een huidtest de ziekmakende allergenen vaststellen. Hyposensibilisatie is een methode waarbij de patiënt minder gevoelig wordt gemaakt voor de allergeen. Er wordt dan een extract van het allergeen ingespoten of in druppelvorm ingenomen om zo een natuurlijke weerstand op te bouwen. Geneesmiddelen kunnen alleen klachten verminderen, maar niet genezen.

Tips

Zorg voor goede ventilatie in de woning, dit voorkomt schimmelplekken
Stofzuig dagelijks met een stofzuiger met HEPA 14 filter, om stofophoping tegen te gaan en alle sporenallergenen te verwijderen
Zoek schimmelplekken in huis; ze bevinden zich voornamelijk aan de binnenzijde van de buitenmuur, in vochtige warme ruimtes.
Verwijder behang met schimmelplekken
Bewaar voedingsmiddelen goed en afgesloten, zodat schimmelsporen niet van het ene voedingsmiddel op een ander voedingsmiddel kan komen
Laat bederfelijke voedingsmiddelen niet te lang liggen en vernietig ze zodra u bederf constateerd
Vermijd elk contact met schimmels
Gebruik geen ventilatoren of luchtbevochtigers in ruimtes waar schimmelplekken zitten.
Vernietig schimmels zodra u ze ziet met bleekmiddel
Gebruik bij het werken met bleekmiddel altijd een  mondbeschermer, want inhalering van bleekmiddel veroorzaakt het afsterven van longblaasjes
Zoek de oorzaak van het vochtprobleem en behandel het probleem zo goed mogelijk of laat het probleem behandelen door een vakman.
Vermijd schimmels op kamerplanten,let vooral op hydroculturen en plantenbakken met planten die veel water nodig hebben.
Let op met bepaalde voedingsmiddelen
Let op voor bepaalde geneesmiddelen (antibiotica)
Vermijd boswandelingen in de herfst of bij vochtig weer
Vermijd bedorven stoffen in keuken, GFT bak, oud brood en fruit etc.
Beperk werken in de tuin zoveel mogelijk

Het is verboden zonder toestemming te kopiëren voor commerciële doeleinden

Allergie Centrum Nederland © 2009-2019 Alle rechten voorbehouden.
Powered by Vseven ICT © 2009-2019