Categories
Social Media

Elektrohypersensitiviteit EHS

Het probleem elektrohypersensitiviteit EHS

Ca. 1,5% van de bevolking ontwikkelt in de huidige westerse samenleving een overgevoeligheid voor bepaalde elektromagnetische velden (EMvelden). Die velden worden uitgestraald door alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt. Vooral digitale apparatuur kan klachten geven. Elektrogevoelige personen ondervinden gezondheidsklachten die per persoon sterk kunnen verschillen. Ze vloeien voort uit stressreacties. De klachten tasten het welbevinden sterk aan, maar een 'ziekte' wordt het nog niet genoemd. Ieder persoon is uniek. Sommige mensen zijn elektrogevoelig voor sommige frequenties uit het brede spectrum van EM-velden en vertonen sommige van de gezondheidsproblemen die kenmerkend zijn voor elektrostress.

Daarmee is het lastig op individuele basis de diagnose EHS te stellen. Erkenning van EHS door artsen en gezondheidsdiensten is echter van groot belang om de gevoeligheid in Nederland aan te kaarten en naar oplossingen te zoeken.

Wat zijn de klachten?

De gezondheidsklachten verschillen sterk per individu, maar veelgenoemd worden:

ernstige vermoeidheid
dufheid
slaperigheid of juist slapeloosheid
duizeligheid
griepgevoel
hoofdpijn/migraine
‘band om het hoofd’
onrust
agressiviteit
verhoogde bloeddruk
depressiviteit
oorsuizingen en gebrom
jeuk- en huidproblemen
spier- en gewrichtspijn 
storingen in het hormoon- en immuunsysteem.

De reacties komen vaak in combinatie voor (syndroom). De klachten lijken op die van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), Fibromyalgie (FM) of burnout. De relatie tussen stralingsbron(nen) en klachten is zeer specifiek en herhaalbaar. Altijd geldt: als de schadelijke velden worden weggenomen verdwijnen (na enige tijd) de klachten. Personen die EHS hebben, kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor meerdere EMstralingsbronnen, voor allergenen in voedsel (voedselallergie),  geuren van synthetische verbindingen (MCS), licht (CPLD), hooikoorts, etc. Mogelijk bestaat er een relatie tussen deze gevoeligheden en EHS.

Hoe verloopt het ziektebeeld?

De persoon begint vaak met één of enkele klachten, die in de ene situatie wel en in een andere (omgeving) niet optreden. Meestal worden de reacties pas vele minuten tot uren na blootstelling aan de velden merkbaar. Het kan jaren duren voordat een gevoeligheid wordt opgebouwd. Mensen zijn het meest gevoelig voor EM-velden waar zij het meest aan blootgesteld worden, meestal in de thuissituatie. De gevoeligheid neemt toe, zolang de blootstelling blijft voortduren. Indien er geen passende maatregelen genomen worden kan de persoon langdurig ziek worden. Onbegrip bij familie, werkgevers en medici speelt hierin een belemmerende rol.

Wat zijn de oorzaken?

Elektrische (E-) en elektromagnetische (EM-) velden die uitgestraald worden door elektrische apparaten en installaties in huis, kantoor, winkels en vervoermiddelen. Vooral zendmasten die een zgn. digitaal gepulst EM-veld afgeven (GSM, UMTS, C2000, DECT-telefoon, Wifi-systemen) leiden tot klachten. Terughoudendheid is geboden. Vaak is de invloed van een zendmast relatief klein ten opzichte van alle andere apparatuur in huis. Denk aan:

draadloze telefoon
TV
PC
modem
video
DVD
Audioapparatuur
Halogeenlampen
spaarlampen
dimmers etc.
Ook in de meeste vervoersmiddelen worden mensen blootgesteld aan sterke EM-velden. Hieronder een top 3 van velden die veel klachten geven.

Bron en meeteenheid

Voorbeelden

Hoogfrequent EM-veld (μW/m2 = micro Watt per m2)
Zendmasten, DECTtelefoon, mobieltje, draadloos internet, wifi
Laagfrequent EM-veld (nT = nano Tesla)
Elektriciteitskabels, voedingen, motoren, keuken- en klusapparatuur
Laagfrequent E-veld (V/m = Volt per meter)
TL-lampen, elektriciteitsnet, lamparmaturen

Wat is tegen EHS te doen?

Neem de klachten van de persoon serieus. De oplossing ligt in het vermijden of elimineren van storende E- en/of EM-velden. Kortom: stralingsbron weg -> klacht weg.

Allergie Centrum Nederland © 2009-2019 Alle rechten voorbehouden.
Powered by Vseven ICT © 2009-2019